AstroLife

Sanne Krøier 

Esoterisk Astrolog & Psykoterapeut

Velkommen

Hvorfor er du her? Hvad vil du bidrage med?

Har du en følelse af adskilthed? Hænger dit ydre liv og dit indre liv sammen? 

Den spirituelle astrologi har fokus på vores personlige udvikling.

Vi skifter identitet og udvikler os gennem livskriser og stadier, og når vi kan arbejde med det
på et dybere plan – f.eks. med horoskopet som udgangspunkt – så bliver vi i stand til mere
bevidst at bruge vores frie vilje, evner og talenter til at skabe os et helt og nærværende liv.

“Inde i din kerne er der accept og ro – og kærlighed!”

Hvis tiden er kommet til at du tager din energi, kraft og styrke hjem igen, og har du en
følelse af “nu er det nu”, så grib chancen til at splintre gamle mønstre og begrænsninger.

Lidt om mig

Jeg har altid været et søgende menneske og har derfor været rundt om mange “genre” indenfor selvudvikling – og afvikling.

Min egen udvikling startede meget tidligt med en stor interesse for stjerner, magi og alskens spirituelle bøger, tidskrifter og foredrag, men tog først “rigtig fart” efter mit besøg hos astrolog Claus Houlberg i 1989. Han så mig! Han fortalte bl.a. at jeg altid havde fungeret som healer, men manglede nogle redskaber til at slippe af med andres energier igen. Dét var så meningsfuldt for mig og jeg tilmeldte mig en healeruddannelse året efter. 

Esoterisk Astrologi

Esoterisk astrologi også kaldet spirituel astrologi har altid trukket i mig. De helt eksistentielle store spørgsmål i livet har draget mig ind på denne astrologiske vej. Det handler altid om udvikling.

Spirituel astrologi kan hjælpe dig med at afklare, hvad du er her på jorden for at bidrage med, og hvilken vej du må følge for virkeliggøre dit dybe livsformål.

Spirituel astrologi adskiller sig på mange måder fra den traditionelle, personlige astrologi, idet vi her aldrig alene interesserer os for vores konkrete hverdagsliv, men retter opmærksomheden med bevidsthedens rejse i en indre virkelighed.

Spirituel astrologi er et magisk univers, hvor intuitionen er det bærende element.